Zdjęcia losowe

 


 

Terapia zajęciowa

W Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” działają pracownie terapii zajęciowej, udział  w zajęciach ma na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej naszych mieszkańców. Z chwilą przybycia nowego mieszkańca, poprzez poznanie jego biografii, rozmowy z nim, z jego  rodziną, przyjaciółmi staramy się nawiązać bliższy kontakt, zdobyć zaufanie, dowiedzieć się o jego stanie zdrowia, możliwościach, potrzebach, oczekiwaniach, zainteresowaniach. Naszym  priorytetem są działania zmierzające od utrzymania dotychczasowych umiejętności  mieszkańca,  do wykluczenia, w miarę możliwości, monotonii, poprzez różnorodne zajęcia wykorzystujące  wiedzę, umiejętności i praktykę życiową danej osoby. W terapii zajęciowej stosujemy  świadomy dobór różnych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, które poprzez wykonywanie pozytywnie oddziałują na stan psychiczny mieszkańca, usprawniają uszkodzoną czynność organizmu, wykonywane w grupie ułatwiają  nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni.

PLASTYKOTERAPIA – RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE 

(ZAJĘCIA PLASTYCZNO – MANUALNE).

Prowadzone zajęcia oparte są na szeroko rozumianych sztukach plastycznych, które wykorzystują twórczą aktywność mieszkańców. Na zajęciach plastyczno – manualnych uczestnicy malują, kolorują, zdobią, wyklejają, wycinają, tworzą kolaże itp. Zajęcia  mają na celu kształtowanie sprawności manualnych, wyrabianie poczucia estetyki oraz wiary we własne siły, ale przede wszystkim służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego poprzez zachęcenie do samodzielnego wykonywania prac, rozwijana jest inwencja twórcza i wyobraźnia uczestników. Uczestnicy podczas zajęć uczą się różnych technik pracy, przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi (np. lepienie z masy solnej, papierowej, element decoupage itp).

 

TERAPIA GRUPOWA (POŁĄCZONA Z ZAJĘCIAMI ŚWIETLICOWYMI)

Terapia grupowa kształtuje budowanie życzliwej atmosfery w grupie, wzajemnego poznania, akceptacji i uwrażliwienia się na drugiego człowieka. Kształtuje umiejętność współpracy w grupie. Na zajęciach prowadzone są treningi pamięci z wykorzystaniem obrazków, puzzli, gier, układanek, jak również treningi podtrzymywania sprawności aparatu mowy, wzbogacanie słownika, podtrzymywanie umiejętności komunikacyjnych połączone z elementy ludoterapii, socjoterapii, muzykoterapii, plastykoterapii – poprzez pogadanki, gry i zabawy zespołowe, wspólne rozwiązywanie zagadek i krzyżówek, robienie gazetki tematycznej, układanie kolaży;

 

CHOREOTERAPIA Z RYTMIKĄ

Choreoterapia - to grupowe zajęcia taneczno – ruchowe z wykorzystaniem muzyki. Zajęcia pozwalają na rozładowanie  napięcia, na kształcenie świadomości własnego ciała, poprawiają koordynację wzrokowo – ruchową, usprawniają całe ciało.. Znacznie wpływają na lateralizację, wzmagają poczucie rytmu, uwrażliwiają na muzykę, pozwalają na uświadomienie sobie istnienia przestrzeni, w której jesteśmy obecni i poruszamy się, dzięki czemu kształcimy swoją orientację ruchową. Podczas zajęć terapeuci korzystają z  różnych rekwizytów, np.: chust, wstążek.

 

MUZYKOTERAPIA

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często staje sie wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji.  Terapia prowadzona w placówce opiera się głownie na zajęciach aktywizujących uczestników poprzez zabawy ruchowe przy muzyce, terapię relaksacyjną, wspólne śpiewanie, muzykoterapię połączoną z rytmiką z użyciem różnych instrumentów takich jak: grzechotki, dzwonki, marakasy, trójkąty, bębenki, cymbałki. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez profesjonalnego muzyka, efektem ich aktywności są występy mieszkańców na różnego rodzaju imprezach, uroczystościach.

 

BIBLIOTERAPIA

W Domu funkcjonuje Punkt Biblioteczny, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje pasje czytelnicze. Ponadto terapeuci poprzez odpowiednio wyselekcjonowane i przystosowane materiały czytelnicze wspomagają proces leczniczy, łagodzą niepożądane stany psychiczne: apatii, lęku, osamotnienia. Przywracają radność, odprężenie. W placówce odbywa się czytanie fragmentów książek, wierszy, Biblii, bajek. Stosowana  biblioterapia koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania, wzmacnia poczucie własnej wartości, zmniejsza strach, lęk, stres, łagodzi agresję, odpręża i uspokaja.

 

SILWOTERAPIA

Usytuowanie Domu sprzyja kontaktom z przyrodą, co jest niezwykle istotne  dla osób prowadzących statyczny tryb życia, potrzebujących wyciszenia. Spacer po lesie, ruch na świeżym powietrzu, dotykanie drzew, zbieranie owoców lasu, wpływa kojąco na samopoczucie, dostarcza energii i sił do podejmowania codziennej aktywności. Istotą tej terapii są wspólne wyjścia do lasu, spacery na świeżym powietrzu, przebywanie w otoczeniu przyrody oraz pogadanki o przyrodzie .Od pewnego czasu działa w naszym Domu „Klub miłośników kwiatów”. Co miesięczne spotkania, wyjazdy do zaprzyjaźnionego Ogrodu Działkowego, na wystawy kwiatów  sprawiają dużo satysfakcji  , okazję do wymiany doświadczeń, poznania nowych metod uprawy, układania bukietów.

 

ZAJĘCIA TEATRALNE

Uczestnicy zajęć wcielają się w postacie osób będących bohaterami przedstawienia. Pozwala im to przeżyć nowe wrażenia, zmusza do myślenia i wysiłku. Uczestnicy podczas tych zajęć uczą się prawidłowego czytania tekstu – pracują nad dykcją, odpowiednią intonacją i akcentem, wykonują we własnym zakresie kostiumy, rekwizyty oraz scenografię. Przygotowane i dopracowane przedstawienia wystawiane są dla rodzin, pracowników, mieszkańców DPS „Kombatant”, a także organizowane są wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek, przedszkoli.

 

ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE

Terapeuta prowadzi ćwiczenia oddechowe, głosowe – fonacyjne, emisyjne, intonacyjne, ćwiczenia na rozruszanie przepony, usprawniające tzw. małą motorykę (narządy mowy), ćwiczenia słuchu werbalnego, śpiew, ruchy przy muzyce, grę na instrumentach perkusyjnych oraz ćwiczenia słowno – ruchowe i słowno – rytmiczne

 Zajęcia logorytmiczne rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro – i mikro – ruchów, pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, stymulują myślenie i mowę, uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie..

 

AROMATERAPIA I RELAKSACJA

Aromatoterapia jest prostą i skuteczną poprawiającą samopoczucie, niwelującą lęki, apatię Podczas zajęć terapeuta rozpyla olejki rozpuszczone w wodzie przy pomocy ogrzewanego świeczką kominka aromaterapeutycznego. Aromaterapia zazwyczaj połączona jest z muzyką relaksacyjną lub chromoterapią (terapia kolorami).

 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIAT

 Zajęcia prowadzone są przez terapeutę w specjalnie wyposażonej sali w: reflektory, światłowody, emiter zapachów, rozgwieżdżone niebo, kolumnę wodną, projektor. Zazwyczaj światłoterapia połączona jest z muzyką relaksacyjną oraz aromaterapią

Celem działań terapeuty jest wyciszenie, odprężenie, uspokojenie uczestników, zwłaszcza tych z ze skłonnością do zachowań patogennych. W naszym Domu zajęcia w Sali prowadzone są szczególności  w okresie jesienno-zimowym, kiedy przemęczenie i mała ilość światła słonecznego mogą spowodować wystąpienie depresji. Leczenie światłem ma bardzo korzystny wpływ na ludzi starszych, którzy dużo czasu spędzają w pomieszczeniach zamkniętych.