Zdjęcia losowe

 


 

Kadra

KADRA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KOMBATANT” W OLSZTYNIE

 

 

Dyrektor– Zenona Ćwiklińska

 

Kierownik Działu Administracyjno–Gospodarczego - Jarosław Kulbaba 

Główny Księgowy – Wioletta Komorek 

Kierownik Działu Medyczno–Opiekuńczego - Irena Piekarz

Kierownik Działu Socjalno–Terapeutycznego – Magdalena Mickiewicz–Ptasik

Administrator Kadr – Dorota Serkis

Kapelan – Jan Szymko