Zdjęcia losowe

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r

 

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

 

Lp

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Szacunkowa wartość zamówienia (netto)

Rodzaj procedury

Prognozowany
termin postępowania

1

Sukcesywna dostawa mięsa nieprzetworzonego

15110000-2

Ok 92 tyś zł

Przetarg nieograniczony

Listopad/grudzień

2

Sukcesywna dostawa wędlin

15131100-6

Ok 74 tyś zł

Przetarg nieograniczony

Listopad/grudzień

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Zatwierdzam